Tåle inspiserer ei kube

Vi startet opp igjen med birøkt sommeren 2010 etter noen års opphold. Det ble kjøpt 10 bifolk av rasen Krainer som ble plassert på gården her. Etterhvert har vi utvidet med flere bigårder og har nå omkring 90 bifolk. Honningen selger vi i hovedsak selv, i tillegg til at vi leverer en del til lokale gårdsutsalg.

Det har vært birøkt på gården i større eller mindre grad siden slutten av 1920 tallet, med unntak av et kortere opphold da Tåle studerte. Birøkt kan vel derfor regnes som en tradisjonsrik næring her på gården. På det meste var det ca 50 kuber på gården da Tåle`s oldefar (Tåle Stenberg) drev gården.