Da vi flyttet hit ønsket vi å utnytte ressursene på gården til noe mer enn bare korn, som var daværende produksjon. Vi kom over de altetende, intelligente og sosiale boergeitene og bestemte oss for å prøve noe litt mer utradisjonelt. Vi kjøpte våre første 10 geiter og 2 bukker fra Hakadal i 2009. Geiteflokken vokste og vi trivdes med driftsformen, i 2015 bygde vi en større driftsbygning til geitene. Vi har nå 80 mordyr i tillegg til ungdyr og bukker.

Boergeita er opprinnelig fra Sør Afrika, hvor den er avlet fram for kjøttproduksjon. Vi har kjeing på våren og slakter kjeene på høsten/vinteren når de er 7-10 måneder. I 2018 bygde vi produksjonslokaler og skjærer, videreforedler og selger alt kjøttet selv.

Vi deltar aktivt i avlsarbeid på boergeit og selger livdyr, både geiter for oppstart av besetning og avlsbukker.

Boergeitene er greie å gjerde inn og er flinke kulturlandskapspleiere. Vi leier ut geiter med nofence til beiterydding. Nofence er et digitalt gjerdesystem som geitene bærer med seg rundt halsen.

Flinke beiteryddere