Mor med to kje

Da vi flyttet hit ønsket vi å utnytte ressursene på gården til noe mer enn bare kornproduksjon. Vi vurderte både storfe og sau, men da vi kom over de altetende, intelligente og sosiale boergeitene bestemte vi oss for å prøve noe litt mer utradisjonelt. Vi kjøpte våre første 10 geiter og 2 bukker fra Tomas og Kjell på Glittre Gård i Hakadal.

Det første året var et spennende år for oss. Vi fikk mange erfaringer gjennom året som bød på parring, kjeing, beiting, slakting, håndtering av kjøtt og salg av kjøtt, innkjøp av ny avlsbukk, osv. Mye var nytt for oss, men det gav mersmak!

Boergeita er opprinnelig fra Sør Afrika, hvor den er avlet fram for kjøttproduksjon. Vi har kjeing på våren og slakter kjeene på høsten når de er ca 8 mnd og rundt 17 kg slaktevekt. Vi leier slakting og selger kjøttet videre selv.

Flokken vokser nå i antall og ser ut til å trives her på Toten. Dyra er enkle å gjerde inn og vi har enda ikke behøvd å hente rømlinger fra utsiden. Det har ikke vært beitedyr her på Ulsrudbakken på to generasjoner, og 40 år er gått siden det gikk melkekyr rundt på eiendommen. Da er det godt å se at geitene finner fram beitene igjen.

Vi ser fram til mange spennende år framover!

Flinke beiteryddere