Tåle, Irene, Solveig, Dorthe og Ingrid

Tåle koser seg i kjeinga

Vi flyttet hit til gården jula 2008 etter at vi begge ble ferdige med vår 3-årige utdanning fra UMB på Ås. Tåle er oppvokst her på Ulsrudbakken, og overtok odelen etter to eldre søstre.

Tåle er utdannet tømrer og har i tillegg gått tre år med økonomi og ressursforvaltning på UMB. Nå jobber han delvis som regnskapsfører i Skreia Regnskapskontor AS, i tillegg til at han er aktiv i organisasjonsarbeid og politikk.

 

 

 

 

 

Irene med to små koppkje

Irene er fra Inderøy i Nord-Trøndelag. Hun har alltid hatt stor interesse for dyr og har jobbet som avløser ved siden av skolen fram til hun ble ferdig med bachlorgraden i Husdyrvitenskap.

I januar 2009 fikk hun jobb som avlkonsulent i Norsvin. Mye nyttig kunnskap om avlsarbeid er blitt med hjem etter det.

Solveig, Dorthe og Ingrid er våre tre døtre som kom til verden i hhv mai 2010, februar 2013 og januar 2017. De fyller dagene våre med liv og latter, og minner oss på at vi skal huske å leve, ikke bare jobbe! I tillegg til oss fire bor Pus her, jentenes kaniner og et knipe høner samt noen hobbykyr av rasen Sidet Trønder- og Nordlandsfe.

Pus

Pus

Pus – også kalt Lynet, på grunn av en fantastisk hurtighet – flyttet hit til gården i februar 2010. Hun tok over som gårdskatt etter at tvillingene Tom og Buster ikke klarte mer etter hhv 17 og 18 år som flinke gårdskatter.